Групи з”єднань трифазних силових трансформаторів

Найбільшого поширення в електричних станціях і підстанціях отримали трифазні трансформатори.

Згідно з державним стандартом, початки обмотки ВН позначають літерами A, B, C, а кінці – літерами Х, Y, Z. Початки обмотки НН позначають малими літерами a, b, c, а кінці – x, y, z. Нейтральну точку позначають літерою N.

Обмотки трифазних трансформаторів можуть бути з’єднані зіркою або трикутником. При сполученні зіркою назовні крім лінійних кінців виводять іноді нейтральну точку.

У деяких випадках використовують також з’єднання обмоток за схемою зигзаг, коли фазну обмотку поділяють на дві частини, які розміщені на різних стержнях і з’єднують послідовно. При цьому другу половину обмотки під’єднують зустрічно відносно першої половини.

Схему з’єднання двообмоткового трансформатора позначають у вигляді дробу, в чисельнику якого є позначення схеми з’єднання обмотки ВН, а в знаменнику – обмотки НН.

 

Hits: 5854