Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС)

Зміст

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

1. Загальні положення

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення понять

4. Скорочення

5. Організація експлуатації електроустановок

5.1. Обов’язки працівників

5.2. Вимоги до працівників і їх підготовка

5.3. Технічна документація

5.4. Приймання електроустановок в експлуатацію та допуск на їх підключення до електричної мережі

5.5. Технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок

5.6. Керування електрогосподарством

5.7. Безпечна експлуатація. Виробнича санітарія. Пожежна і екологічна безпека

6. Електрообладнання та електроустановки загального призначення

6.1. Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи

6.2. Силові кабельні лінії

6.3. Розподільні установки та підстанції

6.4. Силові трансформатори та масляні реактори

6.5. Електричні двигуни

6.6. Релейний захист, електроавтоматика та вторинні кола

6.7. Заземлювальні пристрої

6.8. Захист від перенапруг

6.9. Установки конденсаторні

6.10. Установки акумуляторні

6.11. Електричне освітлення

6.12. Засоби вимірювальної техніки електричних величин

6.13. Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів

7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

7.1. Установки електрозварювальні

7.2. Установки електротермічні

7.3. Автономні електростанції

7.4. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах

Додаток 1 Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів

Додаток 2 Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок
споживачів

Додаток 3 Перелік документів і розрахунків, що передаються споживачу під час приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах

Додаток 4 Порядок приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах

Додаток 5 Зміст оглядів та перевірок електрообладнання, розміщеного у вибухонебезпечних зонах залежно від виду вибухозахисту (D, E, N, P, I, O, Q, S, M)ЗАВАНТАЖИТИ З GOOGLE-ДИСКА

Hits: 25943